User Profile

Rees Maribeth

Bio Statement

Để đơn giản hóa quy trình xin nhập cư, IMM Group sẽ hỗ trợ mọi người trong tất cả các quy trình để đảm bảo việc làm đơn, làm các thủ tục được diễn ra suôn sẻ. Trong quá trình hoàn thành, các bạn chỉ cần đi tới Sofia một lần và khi đơn của mọi người được hoàn tất trong vòng 3 tháng, các bạn có khả năng tự do di chuyển tại các quốc gia châu Âu và bắt đầu cuộc sống mới với người thân tại bất kỳ quốc gia đất nước nào trong 28 nước.

Nền văn hóa con người trong khối Liên Minh Châu Âu như thế nào?