User Profile

Aichele Renea

Bio Statement

Học Anh ngữ bên cạnh học ngôn ngữ nhiều người trong chúng ta còn tìm hiểu những kiến thức về cuộc sống, xã hội và bạn sẽ dần phát triển ngôn ngữ của mình thông qua sự trưởng thành. Do vậy, học và áp dụng Anh ngữ không phải là thời gian nhanh mà cần thời gian để tích luỹ, trau dồi cũng như cần một lộ trình học hợp lý, nghiêm túc.

Nguyên nhân vì sao nhiều người không thành công trong việc học Anh ngữ