User Profile

Ruben Jenelle

Bio Statement

Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.Cần Thơ, trong năm 2019, thành thị sẽ có được 15 dự án nhà ở đầu tư xây cơ bản trọng điểm trên địa bàn chuẩn bị hiện hữu đưa vào sử dụng với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 2.130,6 tỷ đồng. https://khudancunganthuan.com/

Kdc Ngân thuận lý do nên sở hữu